Blog

Și, totuși bunătatea…

 

featured-image-divi-14-1080x675-1

 Motto:

(…) Și-atunci a dat un Decret că nu se mai aprobă să lipsești/ și nici nu se mai dau zile la schimb.// Noi, care ne-am născut după Decret,/ nu mai putem lipsi în ruptul capului din zilele noastre!” (Adrian Suciu)

Timpul a „înghețat” (prea a curs fără întrerupere) și ne-am trezit aruncați în fața unui tot uriaș și nelămurit. Dorința puternică a omului de a explora și alergătura cotidiană au intrat în „concediu”.  La nivel colectiv, emoții perfide (panica, incertitudinea) – își propun să cucerească sufletele noastre, cu atât mai mult cu cât mijloacele scrise și cele audiovizuale ne aduc veşti ce ne înnegurează. Și, totuși, în viața noastră mai este și solidaritate, și omenie, și blândețe, deși inițial pare că vorbim de un scenariu rupt dintr-o copilărie demult uitată pe un raft prăfuit din pod.

În toată purtarea noastră se remarcă că suntem astfel alcătuiți încât comparăm întruna orice cu noi înșine și pe noi înșine cu orice. Astfel, totul înafara noastră ni se pare mai frumos și oricare altul decât noi ni se pare mai desâvârșit. În chip firesc, simțim că ne lipsesc multe și ni se pare că altul are tocmai ceea ce ne lipsește. Departe de tumultul mulțimii, aceste zile deschid porți spre interior, șansa de a explora pe de-a-ntregul ființa noastră (un ocean fără margini) și, nu în ultimul rând oportunitatea de a ne „acomoda” cu noi înșine. Introspecția devine cel mai valoros instrument de evoluție personală. Mai mult ca oricând, acum este momentul să ne lăsăm în voia dorințelor sufletelor noastre (nevoia de compasiune, iubirea de sine pentru care niciodată nu ne facem timp cu adevărat). Adultul egoist și mândru (care rătăcea încolo și încoace), acum incapabil să vâslească din răsputeri din camera sufletului său – își descoperă sâmburele de lumină, însă și latura vulnerabilă, pe care de multe ori alegem să o trecem sub tăcere. Vrem sau nu vrem să acceptăm, cele două părți se înlănțuie în aceeași viață, așa cum anotimpurile împart anul. Important este să fim conștienți, deschiși, să ne fie întru folos lăuntric, să nu ne dărâme, ci să ne zidească.

Acest context, oricât de inconfortabil ni se pare, poartă cu el un mare dar: dincolo de noi, ne ajută  să reconstruim relațiile cu semenii noștri și ne permite să prețuim purtarea deschisă a oamenilor față de noi (în fond, nu-i pe lume bucurie atât de adevărată și de caldă ca aceea de a vedea un suflet care se deschide înaintea ta). Crize morale au mai bătut la ușă și în alte momente ale istoriei, îndemnându-i pe o parte din scriitori (cazul Antoine de Saint-Exupéry), să afirme tăios: „Îmi urăsc epoca!”.[1]  Zece ani mai târziu – în mijlocul neajusurilor, în fața încercărilor grele, din mugurii curajului – se năștea răspunsul lui Albert Camus: „Oricât de răscolitor ar fi acest strigăt, nu ni-l vom asuma […]: epoca aceasta este a noastră şi nu putem trăi urându-ne”.[2] E dimineață. Ura își pierde conturul și câțiva stropi de bunătate încearcă să pătrundă în sanctuarul lăuntric. Înclinarea de a face bine, de a fi îndurător, recunoscător, de a fi blând nu pot fi trecute cu vederea. Poate din acest motiv, bunătatea poate fi asemănată cu un anotimp vioi care încălzește din plin inimile noastre, ades înfiorate de frig.

În lungile noastre plimbări, n-am văzut dincolo de râuri, de deal, de munte și de câmpie. N-am văzut că satele și orașele sunt atât de aproape de cer și că un un singur fir de iarbă poartă magia întregului câmp. Nu peste mult timp, ne vom reîntâlni cu felurite chipuri și o întreagă lume măruntă, cu forme nenumărate ale vietăților de tot felul.

Gânduri bune!

Iulia MEDVESCHI

 

[1] Citatul a fost preluat din: Jean Sévillia, Incorectitudinea istorică, București: Humanitas, 2012, p. 12.

[2] Ibidem, p. 12.

Curs „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine” – Mai 2020

Din motive administrative, desfășurarea cursului „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine” se amînă pentru luna Mai 2020. Înscrierile se vor face pînă în ziua de 4 mai, iar cursul se va ține în data de 20 mai.

Spor în toate activitățile!

 

Ethics-Pixabay

 

EVELYN CSEH – CREATIVITY 1.0

Golden Geometric Birthday US Letter (1)

Atelierul de Comunicare și Dezvoltare Personală

vă invită să participați la întâlnirea cu tema:

CREATIVITY 1.0

susținută de

EVELYN CSEH

Atelierul va porni de la o creionare a conceptului de creativitate  prin prisma lucrărilor unor filosofi ai creativității (Margaret A. Boden și Berrys Gaut). Participanții vor fi invitați să analizeze posibilitatea predării sau a învățării creativitatii. O altă temă care va fi abordată este creativitatea în domeniul inteligenței artificiale. Atelierul va avea o parte interactivă, în care participanții vor putea să exploreze modalități concrete de dezvoltare a creativității.

Atelierul va avea loc miercuri, 15 ianuarie 2020, între orele 14.00-15.40, în sala D.D. Roșca (etajul 1), clădirea centrală UBB (str. M. Kogălniceanu nr. 1).

Participarea este gratuită. Locurile sunt limitate. Doritorii sunt rugați să completeze formularul de participare. Participanții la atelier vor primi la finalul întâlnirii un certificat de participare. Participanții sunt rugați să fie prezenți în sală cu 10 minute înainte de ora 14.00.

Vă așteptăm cu drag!

Curs: „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine”

12

 

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai organizează o serie de cursuri deschise adresate persoanelor, organizațiilor și comunităților interesate.

La absolvire cursantul va primi un certificat UBB.

În această ofertă este inclus cursul „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine” susținut de Sandu Frunză, Iulia Grad și Iulia Medveschi.

Cursul se desfășoară în data de 20 mai 2020. Înscrierile se fac pînă în data de 4 mai 2020.

Pentru aspectele administrative și înscrierea efectivă vă rugăm să o contactați pe doamna Cristina Ciupei la adresa de email: ciupei@fspac.ro

Cui se adresează cursul?

Persoanelor care doresc să își dezvolte competențele etice, să dobândească un nivel de bază necesar practicilor de comunicare și de consiliere etică, dar și consilierilor de etică și persoanelor care doresc să își sporească eficiența muncii și vizibilității profesionale. Persoanelor conștiente de faptul că succesul profesional trebuie să aibă ca fundament regăsirea de sine, autenticitatea, dezvoltarea personală, armonizarea valorilor personale cu cele profesionale. Practicienilor din domeniul eticii și persoanelor care doresc ca prin utilizarea unor mecanisme de comunicare etică și eficientă să valorifice resursele etice pentru creșterea nivelului de satisfacție profesională și a gradului de relaționare etică în organizația din care fac parte.

Numărul de ore

6 ore într-o singură zi

Raport teorie/practică

Cursul se desfășoară pe durata a 6 ore și este structurat în 3 module de cîte 120 de minute fiecare, cu participare interactivă. Fiecare modul de 120 minute conține: elemente de expunere orală și dezbateri (90 de minute), exerciţii, exemple concrete şi simulări de situaţii în cadrul unor mini-ateliere (20 de minute). După 110 minute există o pauză de 10 minute.

Taxă

480 lei/participant

Cerințe minimale

Pasiune pentru dezbaterile pe teme etice și existențiale, dorință de formare profesională continuă, preocuparea de sine și valorizarea alterității și dorința de participare activă la dezbaterile și exercițiile din cadrul întâlnirilor

Număr minim de participanți

10 persoane

Contact

grad@fspac.ro

iulia.medveschi@fspac.ro

Scurtă prezentare a cursului

Cursul „Comunicarea etică și eficientă, consilierea filosofică și comunicarea de sine” se adresează tuturor persoanelor care doresc să își dezvolte competențele etice. Cursul este conceput sub forma unor dezbateri și dialoguri filosofice pe teme etice, cu un pronunțat caracter interdisciplinar, menite să contribuie la dezvoltarea abilităților comunicaționale și de management al resurselor profesionale pe linia consilierii etice. Cursul își propune familiarizarea participanților cu intervențiile pe care le putem face din perspectiva comunicării etice, a consilierii filosofice și a practicilor etice cu privire la dezvoltarea personală și la utilizarea instrumentelor indispensabile pentru crearea și consolidarea imaginii de sine, a imaginii instituției și a creșterii încrederii prin utilizarea instrumentelor specifice consilierii etice. În cadrul acestui curs beneficiarii acumulează informații și își dezvoltă deprinderi esențiale pentru o mai bună gestionare a contextului etic al organizațiilor; abilități pentru racordarea obiectivelor personale cu cele impuse de codificarea etică a organizației din care fac parte; competențe privind relaționarea eficientă cu membrii organizației și cu diferitele categorii de persoane sau de publicuri pe care le deservește. Cursul urmărește formarea de deprinderi de comunicare, dialog și consiliere etică sub aspect teoretic și sub aspectul aplicării consilierii etice în activități de dezvoltare și evaluare etică a organizațiilor, dar și a intervenției etice ce presupune autocunoașterea, autoanaliza, depășirea situațiilor de criză în viața personală și cea profesională. Totodată, sunt propuse câteva modalități de gestionare a emoțiilor și utilizare optimă a multiplelor tipare de comunicare în diferite contexte existențiale și organizaționale, ca bază a construcției relațiilor etice.

Obiectivele cursului

Cursul are ca obiectiv dobândirea unor competențe privind:

 • Capacitatea de a utiliza tehnicile de comunicare în procesele de consiliere etică;
 • Identificarea elementelor ce pot sta la baza unui demers de consiliere etică cu privire la utilizarea instrumentelor de construcție a climatului etic în organizație;
 • Procesul comunicării etice și consilierii filosofice în gestionarea construcției imaginii de sine și marketizării imaginii organizației;
 • Utilizarea instrumentelor filosofice și a consilierii etice în aplicarea strategiilor de gestionare a emoțiilor;
 • Dezvoltarea abilităților de autoanaliză și autoevaluare prin apel la resursele comunicării etice
 • Capacitatea de a oferi consiliere etică privind proiectarea unui plan de dezvoltare profesională individualizat și construirea adecvată a obiectivelor personale pentru obținerea unei vieți bune;
 • Utilizarea strategiilor de comunicare etică și eficientă în organizații prin apel la dialogul filosofic;
 • Însușirea unui set instrumente etice și de tehnici ale sinelui în vederea dezvoltării unui brand personal care să contribuie la dezvoltarea brandului instituțional.

Tematica

Modul 1:

Consilierea etică înțeleasă ca o practică a integrității și a consilierii filosofice personale și organizaționale

 • „La început a fost relația” și „Cunoaște-te pe tine însuți” ca fundamente ale comunicării etice și consilierii filosofice în dezvoltarea personală și construcția organizațională
 • Comunicarea etică internă și rolul Codurilor etice în viața organizațională
 • Codurile deontologice, cadrele juridice și cultura organizației ca factori ai construcției de imagine în raport cu comunitățile deservite de organizație
 • Atelier: Exerciții privind experiența dialogului, consilierea etică și aplicarea codurilor etice

Modul 2:

Comunicarea etică și consilierea filosofică înțelese ca practici filosofice privind cultivarea inteligenței emoționale și a relaționării etice creative

 • Comunicarea de sine: filosofia brandului personal, construcția imaginii de sine și principii etice ale marketizării persoanei pornind de la cele 4 dimensiuni existențiale ale condiției umane
 • Cultivarea unei conștiințe etice prin asumarea valorilor profesionale și armonizarea lor cu valorile personale
 • Atelier: Exerciții filosofice privind dezvoltarea inteligenței emoționale, exerciții de creativitate în construcția imaginii de sine, dezvoltarea brandului personal, practici ale acțiunii și responsabilității sociale

Modul 3:

Valori, principii și norme de conduită – semnificația lor din perspectiva consilierii etice și a construcției instituționale

 • Onestitate intelectuală și integritate în practicile etice, standarde de conduită în consilierea etică și în comunicarea organizațională
 • Consiliere etică, managementul eticii, evaluarea și auditul etic în organizații
 • Atelier: practici ale integrității, construcția de instrumente utilizate în consilierea filosofică și în consilierea etică

 

Bibliografie orientativă:

Álvarez del Blanco, Roberto, Personal Brands. Manage your life with talent and turn it into a unique experience, (New York: Palgrave Mcmillan, 2010).

Buber, Martin, Eu și Tu, traducere și prefață de Ștefan Aug. Doinaș, (București: Humanitas, 1992).

Codoban, Aurel, Imperiul comunicării. Corp, imagine și relaționare, (Cluj: Editura Idea Design & Print, 2011).

Deurzen, Emmy van, Martin Adams, Psihoterapie și consiliere existențială, Traducere de Brândușa Popa, (București: Editura Herald, 2011).

Fog, Klaus, Christian Budtz, Baris Yakaboylu, Storytelling. Branding in Practice, (Berlin: Springer, 2005).

Foucault, Michel, Hermeneutica subiectului. Cursuri la College de France (1981-1982), traducere de Bogdan Ghiu, (Iași: Polirom, 2004).

Frankl, Viktor E., Strigătul neauzit pentru sensul vieții. Psihoterapie și umanism, Traducere de Mihai-Dan Pavelescu, (București: Meteor Publishing, 2018).

Frunză, Mihaela, Expertiză etică și acțiune socială, (București: Tritonic, 2011).

Frunză, Sandu, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, (Iași: Editura Lumen, 2015).

Frunză, Sandu, Comunicare şi consiliere filosofică, (Bucureşti: Eikon, 2019).

Frunză, Sandu, Eşti o fiinţă autentică. Despre tine, filosofie, comunicare, dezvoltare personală şi leadership, (Bucureşti: Eikon, 2018).

Hadot, Pierre, Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, edited with an introduction by Arnold I. Davidson, translated by Michael Chas, (Oxford: Wiley-Blackwell, 1995).

Hațegan, Vasile (editor), Consilierea filosofică și etică. Reflecții și practici în România, (București: Editura Eikon, 2019)

Hughes, Marcia, Terell James Bradford, Inteligenţa emoţională în acţiune, Programe de training şi coaching pentru lideri, manageri şi echipe, traducere de Silvia Guţă, (Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2013).

Iftode, Cristian, Filosofia ca mod de viață. Sursele autenticității, (Pitești: Paralela 45, 2010).

Levinas, Emmanuel, Totalitate și infinit. Eseu despre exterioritate, traducere de Marius Lazurca, (Iași: Polirom, 1999).

Marinoff, Lou, Întrebări fundamentale. Filosofia îți poate schimba viața, traducere de Oana Zamfirache, (București: Editura Trei, 2013).

Nagel, Thomas, Ce înseamnă, oare, toate acestea?, traducere de Mircea Dumitru, (Bucureşti: Editura Humanitas, 2014).

Sandu, Antonio, Bogdan Popoveniuc (coord.), Etică şi integritate în educaţie şi cercetare, (București: Tritonic, 2018).

Sandu, Antonio, Etică și deontologie profesională, (Iași: Editura Lumen, 2012).

Socaciu, Emanuel, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Toni Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela Constantinescu, Etică și integritate academică, (București: Editura Universității don București, 2018).

Yalom, Irvin D., Psihoterapia existențială, traducere de Bogdan Boghițoi, (București: Editura Trei, 2010).

Instructori:

 prof. univ. dr., dr. habil. Sandu Frunză, DCRPP, FSPAC, UBB

lect. univ. dr. Iulia Grad, DCRPP, FSPAC, UBB

drd. Iulia Medveschi, SDCRPP, UBB

prof. univ. dr., dr. habil. Sandu Frunză este profesor la Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, Universitatea Babeș-Bolyai. Predă cursuri pe teme de etică în comunicare, deontologie, consiliere etică, dezvoltare personală și branding personal, filosofia comunicării și responsabilitate socială. Desfășoară activități de consiliere filosofică (existențială) și consiliere etică organizațională. Blogul său are adresa https://frunzasandu.wordpress.com/ Pagina sa personală are adresa https://sandufrunza.ro

Este autor, printre altele, al cărților: Comunicare etică și responsabilitate socială (Tritonic, 2011), Ethical Reconstruction of Public Space through Rethinking of the Relationship among Philosophy, Religion and Ideology (Presa Universitară Clujeană, 2013), Advertising constructs reality. Religion and advertising in the consumer society (Tritonic, 2014), Comunicare simbolică și seducție. Studii despre seducția comunicării, comportamentul ritualic și religie (Tritonic, 2014), Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii (Lumen, 2015), Ești o ființă autentică. Despre tine, filosofie, comunicare, dezvoltare personală și leadership, (Eikon, 2018), Comunicare și consiliere filosofică (Eikon, 2019).

lect. univ. dr. Iulia Grad este lector în cadrul Departamentului de Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate al FSPAC, Universitatea Babeș-Bolyai. Principalele sale domenii de interes sunt etica în comunicare, filosofia comunicării, prezenţa imaginarului religios în publicitate. Alături de cele două volume publicate până în prezent, Filosofia dialogului şi criza comunicării în gândirea lui Martin Buber” şi Perspective etice asupra comunicării publicitare, a publicat mai multe articole în reviste şi volume din ţară şi din străinătate. Este membru al Seminarului de Cercetare Interdisciplinară a Religiilor şi Ideologiilor și secretar științific al Centrului de practici filosofice și consiliere.

drd. Iulia Medveschi este doctorandă în cadrul Școlii de Comunicare, Relații Publice și Publicitate din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Ariile sale de cercetare sînt: branding politic, branding personal, responsabilitatea socială a organizațiilor, comunicare politică. Este coordonatoarea Atelierului de comunicare și dezvoltare personală. A publicat studii și articole în reviste culturale și în reviste academice.

Alte informații despre cursurile deschise puteți vedea pe siteu-ul FSPAC la adresa:

https://fspac.ubbcluj.ro/Comunicarea-etică-și-eficientă-consilierea-filosofică-și-comunicarea-de-sine

 

 

Consiliere filosofică și comunicare

2526cop1

Consilierea filosofică reprezintă o modalitate prin care un filosof-practician își însoțește interlocutorii într-un dialog reflexiv cu scopul de a clarifica diverse întrebări și preocupări existențiale. Consilierul filosofic este un facilitator al unei reflecții non-paternaliste și non-ierarhice, care respectă și încurajează autonomia și responsabilitatea față de sine a interlocutorilor. Abordarea prin tehnica întrebărilor socratice reprezintă o modalitate eficientă de a explora idei în profunzime. Domeniul de acțiune al consilierii filosofice individuale se extinde și la grupuri și organizații, din moment ce experiența relevă că acestea din urmă sunt îmbogățite cu același tip de reflecție filosofică.

Ca dar de Crăciun facilitat de Vasile Moraru, puteți răsfoi câteva pagini din cartea lui Sandu Frunză, „Philosophical Counseling and Communication” pe pagina Librăriei Editurii Presa Universitară Clujeană.

https://libraria.ubbcluj.ro/produs/philosophical-counseling-and-communication/?fbclid=IwAR3zF-fd-3eYB7sz7w7R_5S9iy4ra6Qi-TjcCfP6GznuicSEq7X0Wb8Hia8

Sărbători fericite!