Atelierul de Comunicare și Dezvoltare Personală îşi propune familiarizarea participanților cu fundamentele dezvoltării personale. Atelierul contribuie la inițierea participanților în dezvoltarea personală, în dezvoltarea strategiilor de comunicare și de creare a imaginii personale, în consilierea etică și consilierea existențială. În cadrul întîlnirilor Atelierului de Comunicare și Dezvoltare Personală se urmărește, de asemenea, familiarizarea cu dezbaterile asupra fundamentelor ce privesc explorarea, înțelegerea și luarea deciziilor în situații problematice din sfera privată, profesională sau comunitară, una dintre finalitățile avute în vedere fiind îmbunătățirea relației cu propria persoană și cu alteritatea.

Atelierul de Comunicare și Dezvoltare Personală are în vedere formarea de competenţe în domeniul expertizei de analiză și consiliere în construcția imaginii, în consilierea etică și în dezvoltarea personală. Atelierul urmărește stimularea cunoașterii teoretice şi formarea de abilități de aplicare a cunoştinţelor dobîndite, temele dezbătute au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată pe formare personală şi pe activități de consiliere în comunicare și dezvoltare personală.

În cadrul Atelierului de Comunicare și Dezvoltare Personală se îmbină metode de dezbatere și prelegeri interactive, se aduc împreună problemele teoretice cu cele practice şi aplicate, au loc dezbateri pe texte filosofice, se discută studii de caz și situații existențiale și de comunicare concrete. Pentru coordonarea și susținerea întîlnirilor sînt invitați universitari și cercetători, teoreticieni și practicieni care să angreneze participanții într-un proces de cunoaștere și realizare personală.

Atelierul de Comunicare și Dezvoltare Personală este organizat ca o activitate informală, extracurriculară în cadrul Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, în colaborare cu SACRI.