Curs de Consultanță și Consiliere Filosofică – Sandu Frunză

disponibil pe platforma Udemy

Prin cursul de Consultanță și Consiliere Filosofică oferit prin intermediul platformei Udemy, Sandu Frunză își propune să evidențieze trăsăturile consilierii filosofice, necesare înțelegerii acestei noi practici a filosofiei. Acesta propune o scurtă descriere istoriografică a conceptului contemporan de consiliere filosofică, începând din 1981, anul deschiderii primului cabinet de consiliere filosofică din lume. Reintegrarea filosofiei în dezbaterile publice nu poate fi interpretată ca o denunțare a peisajului tehnologic – unde co-există diverse modele digitale. Consultantul filosofic îmbrățișează o viziune conciliantă, lăudând „importanța reflecției filosofice, care necesită reintroducerea problemelor individuale în sfera filosofiei, în același timp, provocându-ne să adoptăm o atitudine reflexivă și activă în asumarea propriei vieți” (Frunză 2019, 8).

Sandu Frunză se arată fidel unei abordări dialogice, centrată pe persoană, reușind să dezvăluie implicațiile dezvoltării sinelui într-un context de consiliere. Incontestabil, cele 14 secţiuni ale training-ului își propun să scoată în relief atât obiectivele specifice ale consilierii filosofice, cât și configurațiile dialogice care stau în centrul proceselor interpersonale. Ambiția explicită a lui Sandu Frunză este aceea de a restabili corect și cu acuratețe – natura metodologică complexă și multidimensională a consilierii filosofice. Atunci când este tratat într-o manieră mai largă, conceptul sus-menționat ar trebui perceput aici ca o rețea filosofică atotcuprinzătoare, acoperind cu generozitate o varietate de ramuri, reamintind aici: reflecția filozofică în educație, consilierea cognitiv-comportamentală, precum și consilierea centrată pe client, consiliere existențială și fenomenologică  etc. De exemplu, din dorința de a clarifica faptul că filosofia nu este o teorie abstractă, ci înțelepciune pură, training-ul lui Sandu Frunză este foarte util datorită capacității sale de a dezvălui relevanța practică a filosofiei. Ca atare, practicile filosofice părăsesc „turnul de fildeș” (Frunză 2019, 25) și se reîntorc în Agora. Așadar, reprezentanți de marcă de la nivel national și international: Ciomoș Virgil, Staicu Laurențiu, Sandu Antonio, Iftode Cristian, Codoban Aurel, Hațegan Vasile, Lobonț Florin, Mesaroș Claudiu, Frunză Mihaela, Grad Iulia, Bălan Marin, Lou Marinoff și Emmy van Deurzen reasamblează activitățile filosofice sub forma unor servicii/activități – în concordanță cu nevoile oamenilor postmoderni. Aceste activități se traduc prin: cluburi și grupuri de filosofie, cafenele filosofice, ateliere de filosofie pentru copii etc.

Consultanța filosofică ar trebui aplicată atât în ​​sfera publică, cât și în cea privată. Schema înaintată de Sandu Frunză se bazează pe o interogare constantă a sinelui, nutrind, în același timp –  „relații armonioase construite pe respect și responsabilitate în raport cu dimesiunea fizică, dimensiunea socială, dimensiunea spirituală, dimensiunea religioasă, dimesniunea personală și dimensiunea virtuală dezvoltată de noile tehnologii” (Frunză 2019, 21). La nivel personal, abordările filosofice vizează diferite aspecte, cum ar fi: „modalități de înțelegere și practicare a iubirii, o înțelegere adecvată a resurselor interioare pentru a pregăti drumul spre autenticitatea relațională – plasată în registrul sensibilității umane; clarificarea dilemelor morale personale” (Frunză 2019, 20). Într-adevăr, în funcție de nevoile existente în comunitățile profesionale (organizaționale), practicienii filosofici pot anticipa universul interpersonal și social al clientului, ajutându-i să-și armonizeze sinele în raport „cu misiunea și obiectivele pe care organizația lor profesională trebuie să le îndeplinească sub imperativul codurilor deontologice” (Frunză 2019, 20-21).

Consilierea filosofică poate fi înțeleasă „ca formă de auto-reconstrucție în comunicare, ca instrument privilegiat de dezvoltare personală, ca mod filosofic de recuperare a autenticității ”(Frunză 2019, 56). Consilierul Sandu Frunză – conectează relația client-consilier de abordările dialogice întâlnite în lucrările lui Martin Buber și Aurel Codoban. În acest sens, nu este surprinzător faptul că Frunză se concentrează asupra următoarelor afirmații: „nu există nici un Eu în sine, ci numai Eu din cuvântul fundamental Eu-Tu și Eu din cuvântul fundamental Eu-Acela ” (Buber 1958, 11) și „comunicarea construiește realitatea” (Codoban 2009, 79). Acest demers ne permite să recunoaștem apariția unui sens socio-constructivist și, ulterior, să interiorizăm noțiunea de întâlnire ca un proces interactiv care are loc atunci când două ființe se întâlnesc în dialog. Analiza lui Buber poate fi în cele din urmă considerată mult mai utilă în potențialul său, întrucât în ​​relația dialogică nu putem distinge o mutualitate deplină, ci mai degrabă un act de incluziune (mergând dincolo de empatie). Această perspectivă, extinde, în esență dialogul autentic (constând din elemente axiologice și noetice) – ca modalitate de a explora natura intrinsecă a ființelor umane, de a modera angoasele și de a dobândi sens.

În a doua parte a cursului, Sandu Frunză a revizuit și a examinat minuțios practicile de consiliere filosofică din spațiul american. Urmărindu-l îndeaproape pe Lou Marinoff, Sandu Frunză constată că – în activitățile sale de consiliere, filosoful se declară tributar unei scheme – SCOPE (problemă, emoție, analiză, contemplare și echilibru), necesară pentru a proiecta o hartă a soluțiilor utilă pentru a diminua dilemele existențiale. Pentru a înceta disputa nesfârșită din cadrul triadei filozofie-psihologie-psihiatrie, Marinoff aplică o distincție clară între discipline. Prin urmare, psihiatria este însărcinată să exploreze „problemele care decurg din chimia cerebrală, în timp ce psihologia își propune să decodeze „lumea emoțională ” (Frunză 2019, 60).

Întorcându-se spre continentul european, Sandu Frunză se concentrează asupra lucrărilor lui Emmy van Deurzen, un terapeut existențial din Olanda, o reprezentantă care a încercat să dezvolte o teorie filosofică cu rădăcini în fenomenologia existențială. Crezul filosofic și activitatea profesională propuse de Van Deurzen se concentrează în jurul eticii grijii. În zilele noastre, asistăm la schimbări tehnologice majore. În consecință, un risc crescut pentru înstrăinare, izolare și retragere din societate strălucește la orizont. Dorind să înlăture treptat conotațiile negative care înconjoară disciplina – van Duerzen avansează necesitatea de a aborda problemele vieții actuale pe o bază etică. van Deurzen – susține că divorțul dintre filosofie și psihologie nu poate fi invocat, disciplinele fiind legate de un cordon ombilical. În acest sens, ea îndeamnă la cooperarea dintre forțele cognitive și factorii psihologici (concentrare, percepție, atenție), Viața este un proces care solicită să fie contemplat pentru a da sens sintagmei „dezvăluirii Ființei-în-lume” (Heidegger 1958, 14).

Iulia MEDVESCHI

Bibilografie:

Frunză, Sandu (2019) Communication and Philosophical Counseling, Bucharest: Eikon.

Heidegger, Martin (1958) The Question of Being. William Klubach, Jean Wilde (trans). New York: Twayne Publishers Inc.

Buber, Martin (1958)  I and Thou.  2nd rev. ed. Trans. Ronald Gregor Smith.  New York: Charles Scribner’s Sons.

Codoban, Aurel (2009) “Comunicarea construiește realitatea”. Interviu realizat de Timotei Nădășan, în Timotei Nădășan (coord.), Comunicarea construiește realitatea. Aurel Codoban la 60 de ani. Cluj: Ideea Design & Print.

Link curs:

https://www.udemy.com/course/practician-in-consultanta-si-consiliere-filosofica/?referralCode=946A0FAC33DA4E2C1059

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s